Konkurrencebetingelser

- vind en ekstra julegave –

KONKURRENCEBETINGELSER

1. Generelle betingelser:
Konkurrencen udbydes af Tenax Sild A/S (ejer af Lykkeberg 1899), CVR-nr.: 26404584, Tåsingevej 10, 5800 Nyborg, Danmark. Henvendelser vedr. konkurrencen kan rettes til mail: info@tenax.dk. Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig nedenstående konkurrencebetingelser.

2. Platform:
Konkurrencen afholdes på Lykkeberg 1899′ hjemmeside (www.lykkeberg.com/jul).

3. Præmie:
Ved deltagelse i konkurrencen er du med i lodtrækningen om 5 præmie-sæt. Hvert præmie-sæt indeholder Lykkeberg 1899 Hjertesild og blandet produkter fra Lykkeberg 1899. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse at Tenax Sild A/S, i omstændigheder uden for Tenax Sild A/S’ kontrol, forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativ af samme værdi.

4. Hvornår kan du deltage:
Konkurrencen varer til og med d. 17. december 2023. Vinderne trækkes mandag d. 18. december 2023. Når du indsender et korrekt svar i konkurrencen, deltager du i lodtrækningen om ovennævnte præmie-sæt. Tenax Sild A/S forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser, fx force majeure.

5. Hvem kan deltage:
Du skal være fyldt 18 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere hos Tenax Sild A/S. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen. Tenax Sild A/S’ beslutning er endelig med hensyn til alt vedr. konkurrencen og kan ikke diskuteres.

6. Hvordan deltager du:
Det er en betingelse for at deltage i konkurrencen at du svarer rigtigt på det stillede spørgsmål i den periode konkurrencen varer. Det er endvidere en betingelse at du tilmelder dig Lykkeberg 1899′ nyhedsbrev. Det er ligeledes en betingelse at du oplyser en gyldig emailadresse. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang med samme mailadresse. Tenax Sild A/S er ikke ansvarlig for svar der ikke er modtaget, beskadigede eller forsinkede, eller som ikke kan sendes pga. tekniske fejl eller andre årsager. Tenax Sild A/S er tillige ikke ansvarlig for forkert indtastede mailadresser.

7. Udvælgelse og offentliggørelse af vinderne:
Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt alle korrekte svar til konkurrencens spørgsmål. Vinderne vil få direkte besked pr. mail, som sendes til den mailadresse der blev anvendt til at deltage i konkurrencen. Vinderne vil blive bedt om at svare retur på mailen med oplysninger om fulde navn, adresse og telefonnummer. Vinderne er ansvarlige for at de oplyste informationer er korrekte. Tenax Sild A/S erstatter ikke præmien, hvis deltagerne har givet forkerte oplysninger eller hvis de er uklare. Navnene på vinderne vil blive offentliggjort på www.lykkeberg.com samt på Lykkeberg 1899′ Facebook og Instagram umiddelbart efter konkurrencens afslutning. Der trækkes 3 vindere, som vinder 1 præmie-sæt hver. Hvis vinderne ikke besvarer mailen fra Tenax Sild A/S inden for 14 kalenderdage fra mailen er afsendt fra Tenax Sild A/S, er Tenax Sild A/S berettiget til at udvælge nye vindere ved tilfældig lodtrækning.

8. Personoplysninger:
Alle personlige oplysninger der er indsamlet om vinderne anvendes udelukkende til at uddele præmierne. Alle indsamlede data om samtlige deltagere i konkurrencen vil blive behandlet i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger. Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til at Tenax Sild A/S må fremsende nyhedsbreve fra og med deltagelse i konkurrencen til den oplyste mailadresse. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

9. Ansvar og copyright:
Tenax Sild A/S er ikke ansvarlig for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen. Der er copyright på alt materiale der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra Tenax Sild A/S.

10. Kontakt:
Hvis du har spørgsmål til konkurrencens indhold eller Tenax Sild A/S’ håndtering af data, kan du kontakte os på mail: info@tenax.dk.